Pion oświatowy

Plan zajęć pionu oświatowego (PDF)

W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęła naukę klasa I z pionem zajęć oświatowych. Uczniowie tej klasy uczyli się w systemie jednozmianowym, w godzinach 8.00 – 15.30, realizując w tym czasie wszystkie zajęcia obowiązujące w obu typach szkół: muzycznej i podstawowej. Obecnie realizowany jest pełny program sześciu klas szkoły ogólnokształcącej i muzycznej.

Kandydaci na uczniów muszą osiągnąć odpowiednią punktację w badaniach predyspozycji muzycznych, których termin (zwykle w maju), anonsują specjalne afisze.

Badania obejmują uzdolnienia muzyczne (słuch wysokościowy, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, poczucie tonalne), oraz przydatność do określonego instrumentu. Nie wymagana jest umiejętność grania na instrumencie.

Od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735 
e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl

Księgowość:
psmsuwalki@poczta.onet.pl